Chat with us, powered by LiveChat

Warunki użytkowania

Ogólne zasady i warunki użytkowania

1. Zakres umowy

Poniższe ogólne zasady i warunki użytkowania dotyczą wszelkich zamówień składanych przez klientów indywidualnych i przedsiębiorców w naszym sklepie internetowym. Klient indywidualny to dowolna osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością komercyjną lub niezależną działalnością zawodową. Przedsiębiorca to osoba fizyczna lub prawna, albo spółka cywilna posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej związanej ze swoją działalnością komercyjną lub niezależną działalnością zawodową.

W kwestii przedsiębiorców, niniejsze OWiZ dotyczą również przyszłych relacji biznesowych, bez konieczności ponownego powoływania się na nie z naszej strony. Jeśli przedsiębiorca stosuje się do sprzecznych lub dodatkowych ogólnych zasad i warunków użytkowania, niniejszym odmawiamy im ważności; mogą obowiązywać w kontrakcie jedynie za naszą wyraźną zgodą.

2. Strony zawierające umowę, zawarcie umowy

Umowa kupna/sprzedaży zawierana jest z Reinhart GmbH & Co.KG

Umieszczenie produktów w sklepie internetowym stanowi wiążącą ofertę zobowiązującą nas do zawarcia umowy na te artykuły. Możesz umieścić nasze produkty w koszyku bez żadnych zobowiązań i dowolnie korygować jego zawartość, do momentu złożenia prawnie wiążącego zamówienia, za pomocą udogodnień dostępnych i objaśnionych w procesie składania zamówienia. Umowa zaczyna obowiązywać w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku na zakupy, poprzez naciśnięcie przycisku zamówienia. Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas kolejne potwierdzenie e-mailem.

3. Język umowy, przechowywanie treści umowy
Dostępne języki, w których zawierana jest umowa to niemiecki i angielski.
Treść kontraktu nie jest przez nas przechowywana. 4. Warunki dostawy

Dodatkowe koszty wysyłki zostaną doliczone do wskazanych cen produktów. Więcej informacji odnośnie kosztów wysyłki można znaleźć w ofertach.

Dostarczamy jedynie wysyłkowo. Nie ma możliwości odbioru osobistego towarów.

5. Obszar zastosowania

W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:

Płatność z góry
Jeśli wybierzesz płatność z góry, wyślemy Ci dane naszego konta bankowego w oddzielnym e-mailu, a towary wyślemy po otrzymaniu płatności.

Płatność przy odbiorze
Płacisz bezpośrednio przewoźnikowi w momencie dostarczenia. Naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 4,99 euro.

PayPal
W trakcie składania zamówienia przekierujemy Cię na stronę internetową dostawcy usług PayPal. Aby zapłacić kwotę podaną na rachunku przez PayPal, musisz mieć konto w serwisie albo się w nim zarejestrować, zalogować się swoimi danymi, a następnie potwierdzić płatność za nasze zamówienie. Po złożeniu zamówienia w sklepie, wysyłamy żądanie do PayPal o realizację płatności. Dalsze instrukcje otrzymasz w trakcie składania zamówienia.
Płatność jest następnie natychmiast realizowana automatycznie przez PayPal.

NATYCHMIASTOWY przelew bankowy
Po złożeniu zamówienia przeniesiemy Cię na stronę internetową dostawcy usług NATYCHMIASTOWYCH płatności bankowych. Aby opłacić zamówienie, musisz posiadać konto bankowe z aktywowaną usługą PIN/TAN, co umożliwia realizację NATYCHMIASTOWYCH płatności bankowych, musisz podać wymagane dane osobowe i potwierdzić płatność u nas. Otrzymasz dalsze instrukcje realizacji zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie NATYCHMIAST przelana, a Twoje konto zostanie obciążone.
Do kosztu zamówienia nie zostaną doliczone żadne dodatkowe koszty.

6. Zachowanie tytułu własności

Towary pozostają naszą własnością do momentu złożenia całkowitej kwoty płatności. Przedsiębiorców obowiązują dodatkowo następujące kwestie: Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu aż wszelkie roszczenia z tytułu bieżących stosunków handlowych zostaną rozliczone. Dozwolone jest odsprzedanie zarezerwowanych towarów w toku zwykłej działalności gospodarczej; z góry odstąpione są nam wszelkie roszczenia związane z tą odsprzedażą – niezależnie od połączenia lub zmieszania zarezerwowanych towarów z nowym przedmiotem – w kwocie naliczonej na fakturze, a my tę cesję akceptujemy. Zachowujesz prawo dochodzenia roszczeń, jednakże możemy sami dochodzić roszczeń, jeśli nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań finansowych.

Zastosowanie ma ustawowe prawo odpowiedzialności za defekty. Informacje odnośnie wszelkich ewentualnych dodatkowych gwarancji oraz ich dokładnych warunków są załączone do produktu i można je też znaleźć na dedykowanych stronach sklepu internetowego, zawierających materiały informacyjne .

7. Rozstrzyganie sporów
Komisja Europejska oferuje platformę do rozwiązywania sporów ODR (Online Dispute Resolution), która znajduje się tutaj  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nie jesteśmy ani zobligowani, ani chętni do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporu w obecności agencji wspomagającej rozstrzyganie sporów konsumenckich.

8. Klauzule końcowe

Dla przedsiębiorców obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów i Usług. Dla handlowców w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych majątków publiczno-prawnych, wyłącznym miejscem jurysdykcji do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z umowy między nami jest nasza statutowa siedziba.


AGB utworzone za darmo z  Trusted shops Copywriter tekstów prawniczych we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Attorneys .

To Top